Utvalg foreslår varslingsombud

– Unio er svært fornøyd med at det er et samlet utvalg som anbefaler opprettelsen av et nasjonalt varslingsombud, sier Unio-leder Ragnhild Lied etter at et regjeringsoppnevnt utvalg i dag la fram sin rapport.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mottok Varslingsutvalgets sine konklusjoner og forslag for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv (NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern) i formiddag.

Unios advokat og fagsjef Henrik Dahle representerte Unio i utvalget, som foreslår en rekke tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv, blant annet et varslingsombud.

– Dette er en løsning som vi i Unio har hatt tro på i lang tid og som vil føre til et bedre vern for varslere. Varsleren vi ha et sted å gå, flere kritikkverdige forhold vi bli avdekket. Forslagene vil bidra til færre gjengjeldelser og terskelen for å få erstatning vil bli lavere. Forslagene fra utvalget er fremtidsrettet og vil samlet sett føre til et bedre varslervern i arbeids- og samfunnsliv, sier Unio-leder Ragnhild Lied.