Regionreformen – hva vil endres?

Terje Hagen, leder for ekspertutvalget for regionreformen, var i dag invitert til Unio for et mini-seminar om forslagene som ekspertutvalget har lagt fram.

Mange av Unios medlemmer vil som ansatt i det offentlige bli påvirket av forslagene ekspertutvalget for regionreformen har lagt fram. Og enda flere som privatperson. Det var derfor viktig for Unio og forbundene å få en større innsikt i hva utvalget har foreslått og å diskutere konsekvensene.

Gjennom et times foredrag ga utvalgsleder Terje Hagen en grundig innføring.

Her finner du Hagens presentasjon