Reisetid – fritid eller arbeid?

Tirsdag 20. mars inviterer Unio til frokostseminar der vi tar for oss den såkalte «Reisetidssaken».

EFTA-domstolen fastslår i en rådgivende uttalelse at reisetid skal regnes som arbeidstid når en arbeidstaker pålegges av sin arbeidsgiver å utføre oppgaver utenfor sitt faste eller vanlige arbeidssted.

Bakgrunnen for den rådgivende uttalelsen er en anmodning fra Høyesterett i den såkalte «Reisetidssaken». Saken gjelder spørsmål om reiser foretatt av en polititjenestemann i forbindelse med ulike oppdrag i politidistriktet og godtgjørelsen for dette arbeidet. Uttalelsen kan få konsekvenser for hvordan norske arbeidsgivere skal beregne daglig og ukentlig arbeidstid for sine ansatte.

Hva er arbeidstid – og hva er fritid?

Vi møter advokatene Merete Furesund og Tore Lerheim fra advokatfirmaet Homble Olsby. Furesund vil prosedere saken for arbeidstaker når denne kommer opp til behandling i Høyesterett i løpet av vinteren/våren 2018. Lerheim vil også representere Politiets Fellesforbund.

Tid: 20. mars 2018 kl. 08.15–10.00
Sted: Hotel Bristol, Oslo