Ny offentlig tjenestepensjon like god som en hybrid

Alderspensjonen i ny offentlig tjenestepensjon blir like god som en hybrid med de høyeste sparesatsene.

Alderspensjonen i ny offentlig tjenestepensjon har en grunnsats på 5,7 prosent. Det vil si at 5,7 prosent av all din inntekt opp til 12 G hvert år spares i en beholdning som justeres opp med den generelle lønnsveksten. En hybridpensjon i privat sektor har en maksimal grunnsats på 7 prosent. Likevel gir den lavere satsen for offentlig ansatte en like god pensjon som en hybrid med makssats. Dette skyldes forskjellige måter å levealdersjustere tjenestepensjonen på.

Grundigere forklaring her