Samarbeid om digital kompetanse i kommunene

Sammen med de øvrige partene i kommunesektoren og Kommunal- og moderniseringsdepartementet var Unio i dag medarrangør for oppstartskonferansen om økt digital kompetanse i kommunene.

Partene inngikk i fjor høst en avtale om utviklingsprosjekt for samarbeid om digital kompetanse i kommunene.

Alle kommuner har fått invitasjon til deltakelse og hele 71 kommuner ble tatt opp i utviklingsprosjektet.

Prosjektet skal stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstillingen en slik digitalisering medfører for alle aktører i kommunen. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endrings- og omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling og gode utviklingsprosesser.

Prosjektet skal pågå ut 2019. Unio deltar i prosjektets styringsgruppe.

Det er opprettet et eget nettsted for prosjektet.

Opptak fra oppstartskonferansen kan du se her: