Pensjonsforhandlerne i Unio

Sykepleien har et intervju med Unio-leder Ragnhild Lied og sjeføkonom Erik Orskaug som omhandler de pågående pensjonsforhandlingene. En artikkel som gir nyttig og god oversikt.

Til Sykepleien sier Erik Orskaug blant annet:

– De som ikke har fått med seg at man må stå lenger i arbeid for å få like god pensjon som i dag, har ikke fulgt med i timen. Det er jo det som er logikken i den nye folketrygden, om du liker det eller ikke.

Unio-leder Ragnhild Lied vet godt at for sykepleierne er det viktig at særaldersgrensen ivaretas. Til Sykepleien sier hun blant annet:

– Men ordningen må tilpasses den nye folketrygden, som er vedtatt av Stortinget og som allerede har trådt i kraft. Samtidig må vi ta hensyn til at folk lever lenger, og levealdersjusteringene gjør at pensjonen da blir dårligere.

Les hele artikkelen her