Ny rapport: Det uorganiserte Norge

Under denne overskriften presenterer Klassekampen lørdag 10. februar en rapport som viser hvem de uorganiserte i Norge er. – Regjeringen må framsnakke fagbevegelsen og trepartssamarbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Klassekampen.

Rapporten, som er utarbeidet av Forskningsstiftelsen Fafo og AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) på oppdrag fra Unio, LO, YS og Akademikerne, viser hvem de uorganiserte er og hva de jobber med.

– Rapporten gir noen positive signaler. Som blant andre at det ikke er de yngre som er problemet. De er generelt sett positivt innstilt til fagbevegelsen. Og har de fast jobb og kommer inn i arbeidslivet, er de ikke uvillige til å organisere seg. Men det må finnes et system for verving gjennom aktive tillitsvalgte, sier Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten.

– Heller ikke de uorganiserte er negative til fagforeninger. Det er altså ikke et ideologisk spørsmål å ikke være organisert. Men igjen; de må bli spurt. Og da trengs det at det finnes et tillitsvalgtapparat som fanger dem opp, legger hun til.

Rapporten viser at det er servicenæringen som trekker organisasjonsgraden ned. Her er organisasjonsgraden helt nede i 29 prosent. Høyt utdannede er i større grad organisert enn de med utdanning til og med videregående skole.

– For Unios del har våre forbund generelt sett gode system for rekruttering på høyskoler og Universitet. Gjennom Unio Studentene, fylkesapparat og tillitsvalgte gjennomføres besøk ute på studiestedene, og de unge får tidlig kjennskap til og kunnskap om fagforeningene og fordelene ved å være organisert, sier Lied, og understreker:

– Skal vi lykkes med å øke organisasjonsgraden, er det viktig at vi alle gjør en innsats og snakker opp betydningen av et organisert arbeidsliv. Her skal vi selvsagt gjøre vår del av jobben, men det trengs også en innsats fra arbeidsgiversiden med å få organisert virksomhetene. Samt at regjeringen må framsnakke fagbevegelsen og betydningen av trepartssamarbeidet.