Forslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse

Flere av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter står bak et representantforslag om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansatte. Unios leder Ragnhild Lied og advokat Henrik Dahle møtte i høring om forslaget i dag.

– Ett av hovedargumentene for å innføre generell adgang til midlertidige ansatte, var å gi flere muligheten til å få en fot innenfor arbeidslivet. Den siste kunnskapen som vi har om virkninga av innføring av bestemmelsen kan tyde på at den ikke har vært det springbrettet for svake grupper i arbeidslivet som var et hovedpoeng for regjeringa. Tvert imot kan det se ut som vi har fått en utvikling med flere midlertidig og færre faste jobber, og en vridning fra lange til korte oppdrag, sa Unio-leder Ragnhild Lied under høringen.

Hun la vekt på at økt bruk av midlertidige stillinger gjør det mer utrygt både for arbeidstakerne, for familiene deres, for personlige økonomi og for mulighetene til å planlegge karriere og privatliv.

– Når det gjelder faste stillinger vet vi at det bidrar til en tryggere jobbframtid og et arbeidsliv der det blir satsa på de ansatte. Dette siste er særlig viktig når vi ser på det store behovet for omstillinger framover. Unio mener derfor at vi må stramme inn bruken av midlertidig ansatte. Ett virkemiddel i så måte er å fjerne den generelle bestemmelsen om midlertidig tilsette.

Lied etterlyste også mer kunnskap om virkningene over tid.

– Det er urovekkende dersom vi nå får en trend der det sakte, men sikkert blir stadig flere midlertidig ansatte. Dette må vi følge med på.