Bærekraft på dagsordenen i høyere utdanning

Universitetet i Bergen var arrangør for konferansen Kunnskap for en bedre framtid, der akademias rolle i arbeidet med FNs 17 bærekraftsmål ble debattert. Nasjonale og internasjonale gjester fra politikk, næringsliv, diplomati, internasjonale og nasjonale organisasjoner har i to dager vært samlet i Bergen.

Unio var til stede på konferansen og deltok i et av panelene som diskuterte hvordan universitetene selv kan jobbe både med bærekraftsmålene, men også for selve å bli bærekraftige.

– Det er ingen andre institusjoner som bedre kan forberede oss og bidra til å nå bærekraftsmålene enn universitetene og høyskolene, konkluderte Unios internasjonale sekretær, Liz Helgesen, i sitt innlegg på konferansen.

Helgesen innledet med å vise til at Unio trolig er den eneste arbeidstakerorganisasjonen i Norden som har vedtatt sin egen strategi for hvordan organisasjonen kan støtte opp om bærekraftsmålene. Hun pekte på at for fagbevegelsen er spesielt bærekraftsmål nummer 8, som omhandler anstendig arbeidsliv, sentralt. Men at bærekraftsmålene henger sammen, slik at man ikke kan se isolert på et av målene uten å inkludere de andre. Unio består av mange ulike profesjonsgrupper som alle jobber i sentrale sektorer som er av betydning for å nå bærekraftsmålene.

– Et anstendig arbeidsliv handler blant annet retten til å uttrykke seg, retten til å organisere seg og muligheten til medbestemmelse, sa Liz Helgesen.

– Den nordiske modellen som vektlegger partssamarbeid og medbestemmelse er et viktig fundament for oppnåelsen av bærekraftsmålene både i akademia og i arbeidslivet for øvrig, understreket Helgesen.

Statsminister Erna Solberg, høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø og utviklingsminister Nikolai Astrup var alle til stede da Universitetet i Bergen arrangerte konferanse om høyere utdannings rolle i oppfyllingen av FNs bærekraftsmål.