Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag

I dag går startskuddet for de reelle forhandlingene om offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor. Etter planen skal forhandlingene være ferdige i begynnelsen av mars.

– Vi går inn i forhandlingene med det utgangspunkt at vi ikke nå skal kutte i kostnadene til pensjon. Innsparingene ble tatt da Stortinget vedtok at pensjonen skal levealdersjusteres. Nå skal vi finne gode pensjonsløsninger for neste generasjoner offentlig ansatte, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Lied er åpen på at det blir noen intense uker dersom partene skal klare å komme i mål i god tid for tariffoppgjøret starter.

– Fra vår side er vi innstilt på å finne løsninger som tilgodeser alle Unios grupper – både de som har samfunnsoppdrag som tilsier at de må tre ut av jobben tidlig, de som av andre årsaker må gå tidlig og de som ønsker å jobbe lenger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Det blir tøffe forhandlinger, men vi er alle innforstått med at dagens tjenestepensjonsordning må tilpasses den vedtatte levealdersjusteringen. Blant annet må yngre medlemmer få mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen raskest mulig, legger hun til.