Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. Forhandlingene skjer mellom Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor (Unio, LO, YS og Akademikerne).

Det ble i forkant av forhandlingene utarbeidet en rapport som beskriver hovedelementene i en fremtidig pensjonsløsning, og hvilke spørsmål som skal berøres i selve forhandlingene som starter denne uka.

– De temaene som må avklares i forhandlingene er omhandlet i denne rapporten som partene stiller seg bak. Rapporten er dermed et godt grunnlag for videre forhandlinger, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Etter planen skal forhandlingene være ferdige i begynnelsen av mars.

– Dette blir tøffe forhandlinger, men Unio er fornøyd med at det er en samlet arbeidstakerside som nå går inn i forhandlingene for å finne gode løsninger for de kommende generasjoner arbeidstakere i offentlig sektor, sier Lied.

NTB skrev i forkant av offentliggjøringen av rapporten en artikkel søndag 6. februar som ble gjengitt i blant annet ABC Nyheter.