Brudd i forhandlingene om reiseregulativene i staten

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Unio, LO Stat, YS Stat og Akademikerne brøt i går forhandlingene om særavtalene for inn- og utland. Begge særavtalene går nå til nemndsbehandling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) konkluderte på møte i går med at partene trengte hjelp for å komme videre i forhandlingene, og bruddet var da et faktum.

– Vi sto langt fra hverandre da bruddet kom, og KMD viste liten vilje til bevegelse i forhandlingene. Statens tilbud ville ha ført til kraftig reduksjon av de opparbeidede rettighetene, sier Atle Gullestad, som har vært Unios representant i forhandlingene.

Forhandlingene som har pågått fra i fjor høst har vært krevende. Partene har stått langt fra hverandre særlig når det gjelder størrelsen på godtgjørelsene til kost og kilometergodtgjørelse, forsikring og når det gjelder kompensasjon for reisetid. Det faktum at Stortinget har innført beskatning både på kilometergodtgjørelsen og fra 1.1.18 også på kost, har ikke gjort forhandlingene lettere.

Forhandlingene skulle ha vært avsluttet før jul, og har foregått på overtid. Inntil en særskilt nemd har kommet med en kjennelse, videreføres gjeldende særavtaler.