Arbeidslivets Klimauke sparket i gang

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om klima på jobben» var oppfordringen fra arrangørene og flere av innlederne.

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og partene i arbeidslivet – NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne – har gått sammen om Arbeidslivets Klimauke. Som en del av samarbeidet, samlet partene ulike aktører til kick-off i dag.

– Jeg tror Unio-lederen var den første som sa til meg at klima må være nærmere folk flest. Og jeg tok ballen. Det samme har partene i arbeidslivet gjort, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen da han åpnet frokostseminaret.

Han understreket viktigheten av trepartssamarbeidet for å få gjennom de store, nødvendige klimaomstillingene, og kunne avsløre at rettferdig omstilling vil bli den norske regjeringens fokus under klimatoppmøtet i Polen i år.

De syv partene i arbeidslivet var i sine innlegg enige i hovedutfordringene, men hadde ulik tilnærming avhengig av hvilke grupper de representerte.

Kjetil Rekdal, nestleder i Unio, la vekt på holdninger og verdier, og at det vi gjør i klimaarbeidet må være kunnskapsbasert.

Spørsmålet fra møteleder Bård Vegar Solhjell, påtroppende generalsekretær for WWF og eks-politiker, om når vi vil få det første grønne tariffoppgjøret, fikk imidlertid utfordrende perspektiv.

YS-leder Jorunn Berland mente at vi allerede har elementer av dette i enkelte avtaler, mens LO-leder Hans Christian Gabrielsen påpekte at ansatte skal ha del av verdiskapinga og at det viktigste er å påse at verdiskapinga i seg selv er bærekraftig.

– Da vil jeg minne om at Virke i forrige uke signerte en hovedavtale med YS og LO med vekt på bærekraft, parerte Inger-Lise Blyverket, direktør politikk og forhandlinger i Virke.

Frokostseminaret ble avsluttet med gode eksempler fra flere virksomheter i privat og offentlig sektor som viser tiltak som gjennomføres og som er gode bidrag.

Bærekraft og lønnsomhet går hånd i hånd, understreket Erik Osmundsen i Norsk Gjenvinning, mens Anne Karin Sæther, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, fortalte om forbundets klimapris.

– Teknologisk utvikling er viktig. Men vel så viktig er utviklingene i hodene våre. Vi må ha en utdanning ikke bare om bærekraft, men også for. Vi må lære hvordan vi agerer riktig, sa hun blant annet.