Gå til innholdet
  • - Regjeringen må ta arbeidsledigheten på alvor

    21.05.2015. Unio har i dag vært i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og lagt fram krav i forbindelse med Revidert budsjett og kommuneopplegget for 2016. Unio-leder Anders Folkestad la vekt på at budsjettet må gir mer drahjelp i kampen mot den økende arbeidsledigheten. - Finanspolitikken må brukes mer aktivt for å stimulere aktiviteten, og kommunesektoren må brukes for å skape arbeidsplas... Les mer

  • Nye fakta om arbeidsmiljø og helse i Norge

    20.05.2015. Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres. Les mer

  • Krever at pensjonistene ikke får realinntektsnedgang

    19.05.2015. - Vi krever at alderspensjonistene skal kompenseres slik at de ikke får realinntektsnedgang i år, sier sjeføkonom Erik Orskaug som er Unios forhandlingsleder i Trygdedrøftingene. Les mer

Ytringar – trugsmål mot omdømet?

Det er og blir ei fallitterklæring dersom offentlege etatar blir så opptekne av omdømet sitt at dei tilsette, som ofte veit best, må kneblast gjennom ulike former for lojalitetsplikt og ”etiske retningsliner”.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon