Gå til innholdet
  • - Lukk hagesentrene og åpne opp for turistene

    30.06.2015. Unio sier nei til søndagsåpne butikker, men åpner for en gjennomgang av regelverket som gjør det enklere for sesongbaserte næringer å ha søndagsåpent. – Vi går mot utvida åpningstid, men har døra på gløtt for turistnæringa, sier Unio-leder Anders Folkestad. Les mer

  • Krever at fotballforbundet følger opp FIFA-reform

    30.06.2015. Unio og YS ber Norges fotballforbund (NFF) om å støtte forslaget fra internasjonal fagbevegelse om at det etableres en uavhengig reformkommisjon for FIFA. – Norge er ingen fotballstormakt. Men når det gjelder Qatar-VM spesielt og holdninga til Blatter-lederskapet generelt, hørte vi lenge bare hvisking fra NFF. Nå kan de rette opp inntrykket, sier Unio-leder Anders Folkestad. Les mer

  • Flere eldre innenfor – flere unge utenfor

    29.06.2015. En rapport fra faggruppen for IA-avtalen viser at seniorene øker sin yrkesdeltakelse, mens sysselsettingsandelen for unge under 30 år viser nedgang. Les mer

Omstilling for arbeid

Omstilling er eit ord som statsministeren og fleire statsrådar stadig bruker. Gode slagord er viktig i politikken. Ulempa er at omstilling ikkje viser retning – det kan handle både om noko negativt og om noko positivt, om framgang eller om tilbakegang. På den måten er det eit litt tomt slagord. Likevel, det er eit varsel om endring.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon