Gå til innholdet
  • Unios forslag til tiltakspakke vil gi 20.000 nye arbeidsplasser

    05.02.2016. - Økende arbeidsledighet og flere flyktninger som skal inn i utdanning og jobb, stiller nye krav til finanspolitikken. Unios innspill til statsbudsjettet for 2017 bærer preg av en endret situasjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Les mer

  • Økt ledighet må møtes med mer til kompetanse og forskning, ikke skattelettelser

    04.02.2016. Økt innsats for kompetanse og forskning må til for å bekjempe den stigende arbeidsledigheten. – Vi må tilbake til 1993 for å finne høyere arbeidsledighet enn nå. Store skattelettelser er feil medisin, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug. Les mer

  • Partene arrangerer felles opplæring i Hovedavtalen

    03.02.2016. Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen. Målgruppen er de sentrale partsrepresentantene i hver kommune. Det vil si rådmenn, medarbeidere i personalfunksjonen og hovedtillitsvalgte. Les mer

Dei harde trettiåra

Null, null, null! Det er berre eitt tal som tel, meiner Norsk Industri ved inngangen til årets tariffoppgjer (Aftenposten 26. januar 2016). Ikkje nok med det. For å gjere det ekstra svart legg direktør Lier Hansen til: «...vi må tilbake til 1930-årene for å finne noe tilsvarende.»

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Ragnhild Lied. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon