Gå til innholdet
  • God begynnelse for Nav-forbedring

    16.09.2014. Ekspertutvalget som gjennomgår Nav har kommet med den første delrapporten. Hovedkonklusjonen er at Nav må forbedre kommunikasjonen med brukerne, og at brukere med mange utfordringer må ha en fast kontaktperson i Nav. Les mer

  • Tjener mindre på høyere utdanning

    12.09.2014. Av alle landene i OECD er Norge landet der høyere utdanning gir nest lavest økonomisk gevinst. – Hindrer rekruttering til sentrale yrker i velferdssamfunnet, og lønna må opp, sier Petter Aaslestad i Forskerforbundet og Unio-leder Anders Folkestad til forskning.no. Les mer

  • Savner utredning om aktivitetsplikt

    10.09.2014. Unio-leder Anders Folkestad er kritisk til arbeidsminister Robert Erikssons hastverk med å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. – Jeg savner en grundig konsekvensanalyse før ministeren haster igjennom en lovendring, sier han. Les mer

Planlagt pingpongspel

Det stadige pingpongspelet mellom staten og kommunane om pengar og ansvar struper tilliten. Både mellom arbeidsgjevar og tilsette. Og mellom innbyggarar og politikk. Både sentrale styresmakter og lokale politikarar er ivrige pingpongspelarar.
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no Organisasjonsnummer: 984 152 175. Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad
Administrasjon