Gå til innholdet
  • Unio om TBU-tallene: Gjenstridig likelønnsgap

    30.03.2015. - Det ble tilnærmet status quo for likelønnsutviklingen i fjor. Samlet er det en hårfin reduksjon av likelønnsgapet, men avstanden i årslønn mellom kvinner og menn er mer enn 73 200 kroner. For grupper med inntil fire års høyere utdanning er avstanden enda større, og det øker. Dette viser enda en gang at utdanning lønner seg for dårlig. For å redusere likelønnsgapet slik at det monne... Les mer

  • TBUs nye prisprognose

    27.03.2015. Teknisk beregningsutvalg (TBU) avsluttet sin endelige rapport foran tariffoppgjøret dagen etter at frontfaget landet sitt oppgjør. TBU anslår nå prisveksten i år til 2,5 prosent, et kvart prosentpoeng mer enn anslaget fra februar. Partene i frontfaget anslår lønnsveksten for industrien samlet, både arbeidere og funksjonærer, til 2,7 prosent. Les mer

  • Utdanning må lønne seg bedre

    27.03.2015. I går kveld ble LO og NHO enige om en løsning i mellomoppgjøret for industrien. Resultatet endte uten et generelt tillegg, og rammen for årslønnsveksten beregnes til 2,7 prosent. Frontfagsresultatet kjenner vi derimot ikke før lokale forhandlinger, inkludert for funksjonærene, er klart. - Resultatet så langt er svært nøkternt, og arbeidsgiverne har god grunn til å være fornøyd. LO har... Les mer

Fusjonar – sikker veg til kvalitet?

Det finst gode og fornuftige grunnar til fusjonar og samanslåingar. Enten det gjeld kommunar, skular – eller organisasjonar. Men når samanslåingar blir eit mål i seg sjølv, ein politisk mani, blir det ein risikabel veg til kvalitet.

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med over 330.000 medlemmer fordelt på 12 forbund.
 Vær fagorganisert – velg et Unio-forbund!

UtdanningsforbundetNorsk SykepleierforbundForskerforbundetPolitiets FellesforbundNorsk FysioterapeutforbundDet norske maskinistforbundAkademikerforbundet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk RadiografforbundPresteforeningenSkatterevisorenes ForeningDet Norske Diakonforbund
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo.
Sentralbord: 22 70 88 50. Faks: 22 70 88 60. E-post: post@unio.no. Organisasjonsnummer: 984 152 175.
Ansvarlig redaktør: Anders Folkestad. Webredaktør: Nora Sørensen.
Administrasjon