7 av 10 støtter Unios streik

Unio i streik damer i tog
25.05.2012. Hele 7 av 10 nordmenn støtter Unios streik. - Unio har befolkningen med oss i kampen mot regjeringen. Det er helt urimelige hvis offentlig ansatte blir avspist med langt lavere lønnsvekst enn ansatte i privat sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad.
Respons Analyse har på oppdrag fra Unio gjennomført en rask måling om kvelden 24. mai.
 
802 personer ble spurt om deres umiddelbare reaksjon på at Unio har gått ut i streik.
 
Ser man bort fra de som ikke hadde noen mening om streiken, er det hele 7 av 10 som støtter streiken.
  • Av de som har en oppfatning av streiken, er det 79 prosent blant kvinner og 63 prosent blant menn som støtter streiken.
  • Av de i aldersgruppen 30-44 år, som har tatt stilling til streiken, er det 78 prosent som støtter streiken.

- Det er gledelig at så mange støtter oss i kampen for at utdanning og kompetanse skal lønne seg. Jeg håper og tror regjeringen merker seg at denne streiken har stor støtte, sier Folkestad.

Del denne siden
Unio, hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. Stortingsgata 2, 0158 Oslo. sentralbord: 22 70 88 50. faks: 22 70 88 60. e-post: post@unio.no organisasjonsnummer: 984 152 175. ansvarlig redaktør: Anders Folkestad