Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- SSB-undersøkelse bekrefter Unios vurderinger
15/8/2008
Statistisk sentralbyrå dokumenterer sterk etterspørsel etter folk med høyere utdanning frem til 2025. Økt behov for lærere og helsearbeidere fremheves særlig i forskningsrapporten fra SSB.

- Dette bekrefter Unios vurderinger. Prognosene viser at det er avgjørende å gjøre disse utdanningene og yrkene mer attraktive, sier Unio-leder Anders Folkestad til NRK-Dagsnytt.
- I tillegg skal vi huske at en rapport nylig dokumenterte et markant økt behov for å utdanne mer politi, sier han.

Ubalanse
I en pressemelding fra SSB går det frem at for universitets- og høyskoleutdannete på høyere nivå ser utviklingen i tilbud og etterspørsel ut til å gå i balanse. Når det gjelder arbeidstakere med lavere utdanningsnivå fra universitet og høyskole, ser etterspørselen ut til å øke litt sterkere enn tilbudet. I dag utgjør arbeidstakere med lærerutdanning og pedagogikk den største arbeidstakergruppen, og behovet for pedagoger vil fortsatt være stort i 2025. En tredje gruppe som også vil være etterspurt er arbeidstakere innen helse, pleie og omsorg. Årsaken til dette er i hovedsak at aldringen i befolkningen krever flere helse-, pleie- og omsorgsarbeidere i offentlig sektor. 

Dropper ut
- Ifølge beregningene våre blir det for mange med kun grunnskoleutdannelse. Hvis man også tar med at mange dropper ut av videregående skole, kan det blir et problem i årene framover, sier forskningsleder Roger Bjørnstad i SSB til NRK.
Unio-leder Folkestad etterlyser tiltak.
- Det må gjøres mer for å sikre at elever kommer vellykket gjennom videregående skole. Det er nødvendig for å unngå problemer på arbeidsmarkedet og for å hindre økte sosiale skiller, sier han.Medlemsforbund:
Presseklipp
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no