Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeksbygget HSH
13/1/2010
HSH er hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer i Norge. Unio og HSH har avtalt forhandlinger 15. og 16. juni.

Unio og HSH hadde satt av 16. og 17. juni til forhandlinger av hovedtariffavtalen. Natt til fredag (18. juni) ble det enighet mellom Unio-forbundene og HSH om syv nye overenskomster på HSH-HUK-området.
18/6/2010
Unio og HSH har avtalt forhandlinger 15. og 16. juni.
15/6/2010
Gjeldende hovedavtale mellom Unio og HSH er prolongert for fire år, fram til utgangen av 2013. Partene kom ikke til enighet om noen endringer i den såkalte parallellavtalen.
16/4/2010
Torsdag 15. april skal Unio forhandle om parallellavtalen i HSH-HUK (Helse, utdanning og kultur). 6000 av Unios medlemmer er berørt av denne hovedavtalen.
13/4/2010
I forkant av hvert tariffoppgjør publiserer Teknisk Beregningsutvalg (TBU) lønnstall som danner grunnlaget for forhandlingene mellom partene i lønnsoppgjørene.
8/4/2010
Unio vil kjempe for likelønn og for å snu mindrelønnsutviklingen til store grupper i offentlig sektor i vårens oppgjør. - Ønsker regjeringen økt privat forbruk eller økt offentlig velferd? spør Unio.
18/3/2010

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no