Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blank blank
Ambisjon på fire prosent
I dag har styret i Unio vedtatt sin inntektspolitiske uttalelse for 2011. Startskuddet for lønnsforhandlingene er 27. april, og fristen for å finne en løsning er ved midnatt 30. april. - Om vi skal holde tritt med funksjonærene i industrien må ambisjonen vår være et resultat på fire prosent, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Den inntektspolitiske uttalelsen danner grunnlaget for kravene som forhandlingsutvalgene vedtar innenfor sine tariffområder. Lønnsoppgjøret 2011 er et mellomoppgjør, altså et tariffoppgjør i året mellom to hovedtariffoppgjør. Her forhandles det i hovedsak om lønnsregulering for annet avtaleår. Forhandlingene føres vanligvis med bakgrunn i både pris- og lønnsutvikling i første avtaleår og utsiktene for annet avtaleår.

- Den økonomiske avkastingen av utdanning er for lav i Norge sammenlignet med andre land. Grupper i offentlig sektor - herunder lærerne - har blitt hengende etter. Derfor må utdanning, kompetanse, ansvar og risiko verdsettes høyere. Det er nødvendig også for å nå målet om likelønn, sier Folkestad.

Tall Teknisk beregningsutvalg (TBU) har lagt fram gir rom for en større økonomisk ramme i mellomoppgjøret i år. Mens industrien landet på 4 prosent, var lønnsveksten i offentlig sektor mellom 3 1/2 og 3 3/4 prosent. De endelige TBU-tallene kommer 7.april.

Forhandlingene i privat sektor - det såkalte frontfaget - avsluttes 1. april.

Mimi Bjerkestrand er forhandlingsleder i Unio Kommune.
Lisbeth Normann er forhandlingsleder i Unio Spekter.
Arne Johannessen er forhandlingsleder i Unio Stat.
Terje Vilno er forhandlingsleder i Unio Oslo kommune.

Unio forhandler dessuten med HSH der Kari Tangen er Unios forhandlingsleder, og med Kirkens Arbeidsgiverforening der Leiv Sigmund Hope er Unios forhandlingsleder.

Forbundene legger fram sine krav for Unio er 25. mars.

Den inntektspolitiske uttalelsen kan du lese her

Skrevet 15.3.2011

 


[Tilbake]

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no