Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blank blank
Best sammen
- Flere tiltak sammen, samtidig og over tid. Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene har laget et nytt hefte om inkluderende arbeidsliv (IA) sammen med KS.

Partene er enig om at systematisk og målrettet samarbeid gir de beste resultatene for redusert sykefravær og økt nærvær. Arbeidsplassen er den viktigste arena for dette arbeidet. Og en god og ansvarlig ledelse er en viktig faktor for å fremme nærvær og redusere fravær. Samtidig pekes det på at det er avgjørende at rutiner for oppfølging og tilbakeføring av sykmeldte følges opp av alle – arbeidsgiver, arbeidstaker, behandler/lege, bedriftshelsetjeneste, Nav og helsetjenesten.

Tett samarbeid mellom partene er avgjørende for å lykkes med sykefraværsarbeidet. Å få fram gode løsninger lokalt gjennom dialog og samarbeid mellom ledelse og ansatte bidrar til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Tiltak på nasjonalt nivå er viktig, men partene mener at det er innsats lokalt og samarbeidet i den enkelte virksomhet som virkelig vil skape resultater.

Heftet viser flere gode eksempler på arbeidsplasser der de har lykkes i sitt IA-arbeid.

 

Her kan du laste ned heftet BEST SAMMEN

 

Skrevet 27.1.2010

 


[Tilbake]

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no