Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6/10/2011
Regjeringen la i dag fram den varslede jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. - Dette er et viktig og nødvendig grep, også sett i lys av delmål 2 i IA-avtalen, sier Unio-leder Anders Folkestad.
27/9/2011
Partene i IA-avtalen lanserte i dag inkluderende.no, som er et nettsted for opplæring av ledere og tillitsvalgte i inkluderende arbeidsliv.
14/9/2011
8. og 9. september ble det arrangert mobil IA-konferanse i Sandefjord. Her har vi samlet noen av presentasjonene.
7/4/2011
I samarbeid med Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet og hovedsammenslutningene i staten inviterer Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til konferanse om et mer inkluderende arbeidsliv i staten.
28/2/2011
Her finner du blant annet IA-avtalen og handlingsplan for oppfølging av IA-avtalen.
9/2/2011
Heftet "Best sammen – om å øke nærværet i barnehager" gir praktiske tips og veiledning om hvordan de ansatte i barnehagene sammen kan skape et godt arbeidsmiljø, med særlig vekt på arbeidsmiljø som forebyggende faktor.
26/2/2010
I en lederartikkel i tidsskriftet Arbeidsmiljø karakteriserer redaktør Paul Nordberg den nye IA-avtalen som en seier for partene i arbeidslivet.
24/2/2010
Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA). Unio mener tilrettelegging på arbeidsplassen vil være en sentral suksessfaktor.
16/2/2010
Forhandlingene om en ny avtale for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) går nå inn i sluttfasen. Partene i arbeidslivet og regjeringen har frist til 1. mars til å bli enige om en ny avtale.
10/2/2010
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) vil likevel ikke gå inn for redusert arbeidsgiveravgift til bedrifter som får ned sykefraværet, melder NRK.
2/2/2010
Unio tror ikke strengere leger er løsningen i kampen for et redusert sykefravær. - Pasientens behov kan komme i andre rekke, advarer Anders Folkestad.
28/1/2010
- Flere tiltak sammen, samtidig og over tid. Unio og de andre arbeidstakerorganisasjonene har laget et nytt hefte om inkluderende arbeidsliv (IA) sammen med KS.
22/1/2010
Forhandlingene om ny IA-avtale startet i går da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm møtte hovedorganisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. – Ingen konklusjoner kom på plass i det første møtet, men det var god dialog og tone, sier Unio-leder Anders Folkestad.
22/1/2010
Alle de store arbeidsgiverorganisasjonene vil innføre en modell for normering av sykmeldinger. Nav og leger vil dermed få egne retningslinjer for håndtering av sykefravær.
21/1/2010
Torsdag startet forhandlingene mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om ny IA-avtale. - Innsatsen må rettes mot langtidssykefraværet, sier Unio-leder Anders Folkestad.
20/1/2010
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ga ingen løfter, men lovet å lytte til Unios syn på likelønn, lønnsforskjellene i privat og offentlig sektor og IA-avtalen.
25/11/2009
Statsministeren har varsla at han vil sette ned eit eige utval som skal sjå på sjukefråveret i helse- og sosialsektoren.
25/11/2009
I går underteikna partane formelt forlenging av dagens IA-avtale til 1. mars 2010. Fram til den tid skal fleire utval og grupper arbeide med innhaldet i ny IA-avtale.
13/11/2009
På grunn av den kraftige økningen i sykefraværet, har partene i arbeidslivet og regjeringen blitt enige om å forlenge IA-avtalen fram til 1. mars 2010.
26/6/2009
- IA-arbeidet gir resultat – sjølv om ikkje alle måla er nådd. Men i helsesektoren er det så stor ressursmangel at IA-avtalen åleine ikkje klarer å løyse problemet med sjukefråver, seier Unio-leiar Anders Folkestad.
11/8/2008
I Klassekampen lørdag 9. august ber Anders Folkestad arbeidsministeren om å få på plass en ny avtale før valget neste år. Neste år, samtidig som det er stortingsvalg i Norge og landet kan få en ny, blåere regjering, løper den gjeldende IA-avtalen om et inkluderende arbeidsliv ut.
28/9/2007
– Overvåkingen av arbeidsmiljø og arbeidshelse tar et godt skritt framover når overvåkingssystemet NOA ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt nå utgir sin første faktabok, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
28/9/2007
Temaet i det åttende notatet i Unios notatserie er IA-arbeidet: arbeidsmiljø, sykefravær og inkludering.
28/9/2007
Muskel- og skjelettplager har i mange år vært den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygding i Norge. Nesten 40 % av alle sykmeldinger skyldes slike plager. Arbeidstilsynet vil fokusere på dette i høst gjennom tilsyn og informasjon.
28/9/2007
En ny svensk studie viser at menn påvirkes mer enn kvinner av interne konflikter på arbeidsplassen.

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no