Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blank blank
Mer om løsningen i staten
Partene i det statlige tariffoppgjøret kom i formiddag til enighet. Alle i staten får et generelt tillegg, for de fleste vil det ligge mellom 7 100 til 9 700. Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner 200 millioner kroner mer enn menn.

Dermed er den varslede streiken i staten avblåst.

- Vi fikk en akseptabel totalramme og føringer som gir muligheter for likelønnssatsing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder i Unio på det statlige tariffområdet, Arne Johannessen.

I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble partene enige om å sette av 588 millioner kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 529 millioner kroner til lokale forhandlinger. Dette gir en totalramme på oppgjøret om lag 3,3 prosent.

- Alle tre elementene, det sentrale tillegget, det sentrale justeringsoppgjøret og den lokale potten, skal ha en likelønnsprofil. Føringene for likelønnssatsingen og en såpass stor justeringspott, gir mulighet til å gi kvinnedominerte grupper, der halvparten av de ansatte har 3-årig eller høyere utdanning, prioritet. Da har vi tatt et steg for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn i staten, sier forhandlingsleder Arne Johannessen.

Han understreker at det fortsatt er store utfordringer i staten og at ikke alle forventningene ble tilfredsstilt. – Økonomien var krevende. Men totalt fikk vi såpass uttelling at Unio, som en ansvarlig hovedsammenslutning, valgte å akseptere framfor å ta ut viktige grupper for velferdsstaten i storstreik, sier han.

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen fordeles slik (med virkning fra 1. mai):

Lønnstrinn 1-29: fra 7 100 – 9 700 kroner
Lønnstrinn 31-59: 9 700 kroner
Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent
 

Skrevet 27.5.2010

 


[Tilbake]

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no