Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede


 
 
 
 
Replikk
av:

Anders Folkestad
"På leiarplass 10. oktober kommenterer Dagbladet ressurssituasjonen i politiet. I velkjent stil vil Dagbladet arrestere dei "som syter" over ressursmangel."
>> Les innlegget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
blank blank
Skatteøkning for pensjonsinntekter over 281 000
- Regjeringens nye forslag til skatteregler for pensjonsinntekter betyr skatteøkning på flere tusen kroner for nye pensjonister som kommer fra heltidsstillinger i offentlig sektor, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

 - Men regjeringen skal ha ros for å lage et mer oversiktlig skattesystem. Den går radikalt til verks og fjerner skattebegrensningsregelen og særfradraget for alder uten at profilen i beskatningen endres vesentlig. Nivået for hvor skatteøkningene slår inn må derimot økes, sier Orskaug.

Skjæringspunkt på 281 000
Regjeringens forslag til ny pensjonistbeskatning gir skattelette for pensjonsinntekter under
281 000 kroner og skatteøkning for pensjoner over dette "skjæringspunktet". Lavt
"skjæringspunkt" vil gi skatteøkning for 60-70 prosent av de heltidsansatte i offentlig
sektor som går av med offentlig tjenestepensjon. Ansatte i privat sektor med tilsvarende
pensjoner vil bli rammet i like sterk grad. 

Presenterer alternative beregninger
Sjeføkonomen i Unio presenterer i et Unio-notat alternative beregninger som
skjermer offentlig ansatte med gjennomsnittsinntekter mot skatteøkning.

Les hele Unio-notatet her:
Ny pensjonistbeskatning - kommentarer til regjeringens høringsforslag

Skrevet 13.4.2010

 


[Tilbake]

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo sentralbord: 22 70 88 50 faks: 22 70 88 60 e-post: post@unio.no